Академиялық күнтізбе

2016 – 2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

Күзгі семестр

1

Бағдар беру аптасы

24 тамыз - 31 тамыз

2

Теориялық оқыту

1 қыркүйек -10 желтоксан

3

Аралық бақылау 1

10 қазан -15 қазан

4 Midterm емтихан 17 қазан - 22 қазан

5

Аралық бақылау 2

5 желтоқсан -10 желтоқсан

6

Емтихан сессиясы

12 желтоқсан - 30 желтоқсан

7

Демалыс

31 желтоқсан - 14 қаңтар

Көктемгі семестр

1

Теориялық оқыту

16 қаңтар - 6 мамыр

2

Аралық бақылау 1

27 ақпан- 4 наурыз

3 Midterm емтихан 6 наурыз - 11 наурыз

4

Аралық бақылау 2

2 мамыр - 6 мамыр

5

Емтихан сессиясы

8 мамыр - 27 мамыр

6 Педагогикалық практика (үздіксіз)* 16 кантар - 6 мамыр

7

Практика (1,2,3 курс)

29 мамыр - 1 шілде

8

Практика (4,5 курс)

16 қаңтар - 28 сәуір

9

Диплом жұмысын жазу

2 мамыр -13 мамыр

10

Мемлекеттік емтихандар

15 мамыр - 27 мамыр

11

Диплом жұмысын қорғау

29 мамыр - 10 маусым

12

2017-2018 оқу жылының пәндеріне тіркелу

27 наурыз - 8 cәуір

13

Жазғы семестр

12 маусым - 22 шілде

14

Демалыс

03 шілде - 31 тамыз

   

Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм


Күзгі семестр (2014 жылы қабылданғандарға)
 1  Теориялық окыту  1 қыркүйек -10 желтоксан
 2  Аралық бакылау 1  10 қазан -15 қазан
 3  Midterm емтихан  17 қазан - 22 қазан
 4  Аралық бақылау 2  5 желтоқсан -10 желтоқсан
 5  Емтихан сессиясы  12 желтоқсан - 30 желтоқсан
 6  Демалыс  31 желтоқсан - 14 қаңтар
Көктемгі семестр (2014 жылы қабылданғандарға)
5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка

 

5B070300 - Информационные системы 

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5В030200 - Международное право

5B010800 - Физическая культура и спорт

5В110400 – Медико-профилактическое дело (Второе высшее образование, очная, 3 года)
1 Теориялық окыту 16 кантар – 11 наурыз
2 Аралық бакылау 1 06 акпан – 11 ақпан
3 Midterm емтихан 06 акпан – 11 ақпан
4 Аралық бакылау 2 06 наурыз - 11 наурыз
5 Емтихан сессиясы 13 наурыз - 25 наурыз
5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка
5B010800 - Физическая культура и спорт
6 Педагогикалық практика
27 наурыз – 6 мамыр
7 Дипломдық жұмысын жазу
8 мамыр – 13 мамыр
8 Мемлекеттік емтихандар
15 мамыр - 27 мамыр
9 Дипломдық жұмысты қорғау
29 мамыр – 10 маусым
5B070300 - Информационные системы

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5В030200 - Международное право

5В110400 – Медико-профилактическое дело (Второе высшее образование, очная, 3 года)
6 Өндірістік практика
27 наурыз – 29 сәуір
7 Дипломдық жұмысын жазу
2 мамыр – 13 мамыр
8 Мемлекеттік емтихандар
15 мамыр - 27 мамыр
9 Дипломдық жұмысты қорғау
29 мамыр – 10 маусым
5B050800 - Учет и аудит

 

5B050900 - Финансы
1 Өндірістік практика 16 кантар – 12 сәуір
2 Диплом алды практика
13 сәуір – 29 сәуір
3 Дипломдық жұмысын жазу
2 мамыр – 13 мамыр
4 Мемлекеттік емтихандар
15 мамыр - 27 мамыр
5 Дипломдық жұмысты қорғау
29 мамыр – 10 маусым

5B010300 - Педагогика и психология

5B012300 - Социальная педагогика и самопознание  
1 Өндірістік (педагогикалық)
16 кантар – 18 ақпан
2 Диплом алды практика
20 ақпан – 29 сәуір
3 Дипломдық жұмысын жазу
2 мамыр – 13 мамыр
4 Мемлекеттік емтихандар
15 мамыр - 27 мамыр
5 Дипломдық жұмысты қорғау
29 мамыр – 10 маусым
5B030100 – Юриспруденция
1 Өндірістік практика
16 кантар –  25 наурыз
2 Диплом алды практика
27 наурыз – 29 сәуір
3 Дипломдық жұмысын жазу
2 мамыр – 13 мамыр
4 Мемлекеттік емтихандар
15 мамыр - 27 мамыр
5 Дипломдық жұмысты қорғау
29 мамыр – 10 маусым

 

Екiншi жоғары бiлiм

 

Күзгі семестр (2015 жылы қабылданғандарға)

1

Теориялық окыту

1 қыркүйек -10 желтоксан

2 

Аралық бакылау 1

10 қазан -15 қазан

3 

Midterm емтихан

17 қазан - 22 қазан

4 

Аралық бақылау 2

5 желтоқсан -10 желтоқсан

5 

Емтихан сессиясы

12 желтоқсан - 30 желтоқсан

6 

Демалыс

31 желтоқсан - 14 қаңтар

Көктемгі семестр (2015 жылы қабылданғандарға) 

5B020700 Переводческое дело

1

Теориялық окыту

16 кантар – 25 наурыз

2

Аралық бакылау 1

13 акпан – 18 ақпан

3

Midterm емтихан

13 акпан – 18 ақпан

4

Аралық бакылау 2

20 наурыз - 25 наурыз

5

Емтихан сессиясы

27 наурыз – 8 сәуір

6

Өндірістік практика

10 сәуір – 26 сәуір

7

Диплом алды практика

27 сәуір – 13 мамыр

8

Мемлекеттік емтихандар

15 мамыр - 27 мамыр

9

Дипломдық жұмысты қорғау

29 мамыр – 10 маусым

 

ЕСКЕРТУ:  

 

* Педагогикалық практика (үздіксіз) теориялық оқытумен қатар жүргізіледі

** аралық бақылау теориялық оқытумен қатар жүргізіледі

*** практикадан өту және диплом жұмысын жазу мерзімдері мамандықтың ОЖЖ сәйкес жүргізіледі

 

Мерекелік күндер: 1, 16-17 Желтоқсан, 1-2 Қаңтар, 8. 21-23 Наурыз, 1, 7, 9 Мамыр.