Академиялық күнтізбе

2015 – 2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

Күзгі семестр

1

Бағдар беру аптасы

26 тамыз – 31 тамыз

2

Теориялық оқыту

1 қыркүйек - 12 желтоқсан

3

Аралық бақылау 1

12 қазан - 17 қазан

4 Midterm емтихан 19 қазан - 24 қазан

5

Аралық бақылау 2

7 желтоқсан - 12 желтоқсан

6

Емтихан сессиясы

14 желтоқсан - 30 желтоқсан

7

Демалыс

31 желтоқсан - 16 қантар

Көктемгі семестр

1

Теориялық оқыту

18 қаңтар - 6 мамыр

2

Аралық бақылау 1

29 ақпан- 5 наурыз

3 Midterm емтихан 7 наурыз - 12 наурыз

4

Аралық бақылау 2

2 мамыр - 6 мамыр

5

Емтихан сессиясы

10 мамыр - 28 мамыр

6

Практика (1,2,3 курс)

30 мамыр- 2 шілде

7

Практика (4,5 курс)

18 қаңтар - 30 сәуір

8

Диплом жұмысын жазу

18 сәуір - 14 мамыр

9

Мемлекеттік емтихандар

16 мамыр - 28 мамыр

10

Диплом жұмысын қорғау

30 мамыр - 11 маусым

11

Жазғы семестр 1

30 мамыр- 2 шілде

12

Жазғы семестр 2

27 маусым - 30 шілде

13

Демалыс

30 мамыр- 31 тамыз

 

ЕСКЕРТУ: * аралық бақылау теориялық оқытумен қатар жүргізіледі.

* практикадан өту және диплом жұмысын жазу мерзімдері мамандықтың ОЖЖ сәйкес жүргізіледі.

Мерекелік күндер: 1, 16-17 Желтоқсан, 1-2 Қантар, 8, 21-23 Наурыз, 1, 7, 9 Мамыр.