Биология және биотехнология мәселелерi ҒЗИ

Биология және биотехнология мәселелерi ҒЗИ

Жоба тақырыбы

Кілттік сөздер

Жоба жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

Ғылыми жоба бағыты: Елдің зияткерлік әлеуеті. Жаратылыстану -ғылыми саладағы іргелі зерттеулер
1

Арахидон қышқылының – биологиялық белсенді қосылыстардың алғы заттың- жоғары тиімді продуцентерің табу

микроорганизмдер, микробалдырлар, арахидон қышқылы, продуценттер, өсіру жағдайлары

Бейсембаева Р.У., б.ғ.д., Гончарова А.В., б.ғ.д.

2012-2014жж.

3773329

2

Қазақстан микробалдырларының құрамын және оның практикалық потенциалын арттыру үшін модификациялау жолдарын зерттеу

микробалдырлар, май қышқылдық құрам, полиқанықпаған май
қышқылдары,өсіру жағдайлары

Карпенюк Т.А., б.ғ.д.

2012-2014жж.

3773329

                   Ғылыми жоба бағыты: Отанның интелектуальды потенциалы. Жаратылыстану ғылымы саласындағы фундаментальдық зерттеу.
3

Алматы обылысының кейбір сирек кездесетін өсімдік түрлерінің биологиялық ерекшеліктері, қазіргі кездегі жағдайы және олардың ценопопуляциясын қорғау

Ferula iliensis, Ikonnikovia kaufmanniana, Taraхacum kok-saghys, эндем, популяция, ценопопуляция, ювенильдік, имматурлық, виргинильдік, генеративтік, анатомиялық құрылымы, ПЦР, ДНҚ, RAPD-праймерлер.

Мухитдинов Н.М., б.ғ.д.

2012-2014жж.

87771824992 Nashtay.Muhitdinov@kaznu.kz

4

Жергілікті флораға жататын Polygonaceae Juss (туыс Polygonum L.) тұқымдасының кейбір перспективті дәрілік түрлерін ботаникалық тұрғыдан зерттеу

Polygonaceae Zuss., Polygonum L., Polygonum scabrum Moench., Polygonum amphibium L., Polygonum undulatum Murr. Com., Polygonum minus Huds Fl. Angl., популяция дәрілік шикізат қоры, өнімділігі.

Аметов А.А., б.ғ.к.

2012-2014жж.

87012358032

Ғылыми жоба бағыты: Энергетика. Жаңартылатын энергия көздері - биоотын және фотоэлектр
5

Аса қауіпті орта жағдайында биоотын мен биодизель, сонымен қатар май дайындаудың технологиясы

Рапс, рапс майы, биодизель, биоотын.

Шаповалов Ю.А., б.ғ.д.

2012-2014жж.

тел. 377-36-06 77776832494, Yu.shapovalov@mail.ru

Ғылыми жоба бағыты: Елдің әлеуметтік даму деңгейі. Жаратылыстану ғылымы саласындағы іргелі зерттеулер
6

Карбонизделген күріш қауызы негізінде эфферентті – белсенді гетерогенді биокомпозиттерді құрастыру

Карбонизделген, функционализация, сорбент, эфференттік ем

Жұбанова А.А., б.ғ.д.

2012-2014жж.

050040, Алматы қ. әл-Фараби пр., 71, корпус 6, Биология және биотехнология факультеті, ЕМК «ББТМҒЗИ», 513 бөлме, Тел. : 8(727) 377-34-37; 8(727) 3773328, 8-777-213-20-75
Электрондық поштасы: azhar_1941@mail.ru

Ғылыми жоба бағыты: Отанның интелектуальды потенциалы. Жаратылыстану ғылымы саласындағы фундаментальдық зерттеу
7

Ең маңызды ауылшаруашылық дақылдардың микроРНҚ-дың қасиеттерді және олардың өсімдіктердің өнімділігінің жоғарлатуындағы іргелі ролін зерттеу

mRNA, микроРНК, ген, өнімділік, өсімдіктер

Оразова С.Б., б.ғ.к.

2012-2014жж.

Saltanat.Orazova@kaznu.kz +7 705 228 46 49

Ғылыми жоба бағыты: Өмір туралы ғылымдар. Өндірістік қауіпсіздік аймағындағы зерттеулер
8

Құс шаруашылығының өнімділігін арттырушы комплексті микробтық жемдік қоспаларды қалдықсыз технология бойынша алу.

бациллалар, дақылдау, антагонистикалық және ферментативті белсенділік, фугат.

Савицкая И.С., б.ғ.д.

2012-2014жж.

87772389592

Ғылыми жоба бағыты: Отанның интелектуальды потенциалы. Жаратылыстану ғылымы саласындағы фундаментальдық зерттеу
9

Дәстүрлі селекция мен генетикалық тәсілдің соңғы әдістерінің бірі – хромосомалық инженерия негізінде сыртқы орта факторларына тұрақты, жоғары өнімділігімен, сорттық,- формалар және селекцияда келешегі бар жұмсақ бидай линияларын шығару

Мутагенез, изогенді линиялар, селекция, алшақ будандастыру, сорт, маркерлі ген.

Шулембаева К.К., б.ғ.д.

2012-2014жж.

87024574302
Kulziya.Shulembaeva@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Ғылыми зерттеудің приритетік бағыты: Өмір туралы ғылым. Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы зерттеулер
10

«Жоғары белокты түпті үрмебұршақ сорт үлгілері мен линияларын алу және кешендік баға беру».

үрмебұршақ, сорт, сортүлгілері, морфогенетикалық талдау, аминқышқылдары, май қышқылдары, флавоноидтар

Айташева З.Ғ., б.ғ.д.

2012-2014жж.

zaure.aitasheva@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Отанның интелектуальды потенциалы. Жаратылыстану ғылымы саласындағы фундаментальдық зерттеу
11

0159 ГФ «БАЛЫҚ ПОПУЛЯЦИЯЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖӘНЕ АЛУАНТҮРЛІЛІК ҚҰРАМЫН ТҰРАҚСЫЗ ОРТА ЖАҒДАЙЫНДА ЗЕРТТЕУ» 2012-2014 жж.

ихтиофауна, флуктуация, аборигенді, түр, өзгергіштік

Мамилов Н.Ш., б.ғ.д.

2012-2014жж.

mamilov@gmail.com

Ғылыми жоба бағыты: Өмір туралы ғылымдар. Жаңа биопрепараттар
12

«Қоршаған ортаға мұнай өндірудің әсерін жоюға арналған жаңа биопрепараттар жасау (Ақтөбе облысының «Жаңажол» кенорнының полигон-жинақтаушы мысалында)»

Микроорганизмдер, көмірсутек тотықтырушы бактериялар, pseudomonas, мұнай қабаты, бұрғылау ағын суы, бұрғылау қабаты, мазутталған топырақ, микроорганизмдер ассоциациясы, жинақтаушы полигон

Жұбанова А.А., б.ғ.д.

2012-2014жж.

Azhar.Zhubanova@kaznu.kz

Gulzhan.Kaiyrmanova@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы. Жаратылыс ғылымдары саласындағы фундаментальды зерттеу
13

«Таулы экожүйелері мысал ретінде Күнгей Алатауы мен Тұрайғыр таулары деградациясының дистанционды зоналау мәліметтерін пайдаланып бағалау әдістерін жасау»

Өсімдік жамылғысының антропогендік өзгерістерге ұшырауы, биялогиялық алуан түрлілік, деградация, Күнгей Алатауы, Торайғыр таулары, дистанциндық зондтау мәліметтері, картографиялау, шөлдену, өсімдік жамылғысы, тематикалық карталар, флора, экожуйелер, индикатор түрлер.

Огарь Н.П., б.ғ.д. Нестерова С.Г., б.ғ.д.

2012-2014 жж.

тел.+77772311368. email:ogar@gis-terra.kz; тел. +77775841616; email:svetlana.nesterova.2012@mail.ru

 Ғылыми жоба бағыты: Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы; Табиғи ғылым саласындағы фундаментальді зерттеу
14

Іле және Жоңғар Алатауының субальпілік және альпілік аймағының жануарлар алуантүрлілігі экожүйесінің қазіргі жағдайы.

Флора, өсімдік бірлестіктері, өсімдіктер мен жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлері, антропогенді трансформация, фауна, популяциялар, альпілік және субальпілік экожүйелер, экожүйелердің бұзылу деңгейі.

Нұртазин С.Т., б.ғ.д.

2012-2014 жж.

Жұмыс телефоны: +7 (727) 377-33-30 (1214) үй телефоны: 8 (727) 293 02 07; ұялы телефоны: 8 705 575 31 44 электонды поштасы: Sabyr.Nurtazin@kaznu.kz

 Ғылыми жоба бағыты: Тіршілік туралы ғылым. Жаңа биопрепараттар 
15

Топырақтың құнарлығын жоғарылатуға арналған препараттарды алу технологиясын жасау

агроценозы, биологическая активность, биопрепарат, плодородие, почвенные микроорганизмы, ризосферная микрофлора

Мукашева Т.Д., б.ғ.д.

2012-2014жж.

8(727) 3773328 Togzhan.Mukasheva@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Энергетика. Жаңартылатын энергия көздері - биоотын және фотоэлектр
16

Май продуценттеуші - белсенді микробалдыр штамдарының негізінде сұйық биодизельді жанар май алу технологиясын өңдеу

биодизель, микробалдырлардың белсенді штаммдары – отын майының продуценттері, мутагенез, селекция, өнімділік, өсіру технологиясы, май қышқылдары, жаппай дақылдау технологиясы, қалдық суларды тазалау

Заядан Б.К., б.ғ.д.,

2012-2014жж.

3773334, 8-701 401-33-01
e-mail: bolatkhan@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Мемлекеттің интеллектуалды потенциалы; Табиғи ғылым саласындағы фундаментальді зерттеу
17

«Мұнай өнімдерінің мутагендік механизмдерін зерттеу және генетикалық эффектілерін болжау»

Мутагенез, мутация, хромосома, хромосома аберрациясы, биоиндикация, тест-система, цитогенетика, хроматография, атомно-абсорбциялы спектрометрия, генетикалық эффект, геномның генетикалық тұрақсыздығы, популяция.

Бигалиев А.Б., б.ғ.д.

2012-2014 жж

Aitkhazha@gmail.com 87752074613

Ғылыми жоба бағыты: Тіршілік туралы ғылым. Жаңа биопрепараттар
18

«Ауылшаруашылығы және тағам өнеркәсiбiнде қолдану үшiн микробалдырлар мен цианобактериялардың биомассалары негiзiнде пробиотикалық және антиоксиданттық қасиеттерi бар жаңа биопрепараттарды алу технологиясын жасау»

цианобактериялар, микробалдырлар, антиоксиданттар, микроэлементтер

Заядан Б.К., б.ғ.д.

2012-2014жж.

3773334, 8-701 401-33-01
e-mail: bolatkhan@kaznu.kz

Ғылыми жоба бағыты: Елдің әлеуметтік даму деңгейі. Жаратылыстану ғылымы саласындағы іргелі зерттеулер
19

«Стресс-фактордың әсерінен жүйенің қызметі мен бұзылған күйін қалпына келтіру әдістерінің хронобиологиялық механизмдерін зерттеу».

биологиялық ырғақ, аурикулярлы биологиялық активті нүкте, циркадианды ырғақ, хроноқұрылымдық көрсеткіштер, тәуліктік ырғақтылық, циркадианды ырғақтылық, маусым, жарық шашырау қабілеттілік, статистикалық электропотенциал, күйзеліс, баспа, ауру, холецистит, панкреатит.

Төлеуханов С.Т., б.ғ.д.

2012-2014жж

сот.тел.+77011074022, раб.тел.377-36-06, внут.тел.12-07

20

Бидай дәні алейрон қабатының клеткаішілік гормонға тәуелді сигналдық жүйесін зерттеу

TOR киназа, раптор, рибосомалы белок s6, рр242, торин, рапамицин

Бисенбаев А.К., б.ғ.д.

2012-2014жж

8(727)3773255, сотовый тел.: 87772627614. Электронная почта: Amangeldy.Bisenbaev@kaznu.kz, Amangeldy.bisenbaev@mail.ru

Ғылыми жоба бағыты: Энергетика. Жаңартылатын энергия көздері - биоотын және фотоэлектр
21

Целлюлозалы шикізаттан биоотын алу мақсатында целлюлаза гендерін тиімді экспрессиялай алатын микроорганизмдердің рекомбинантты штаммдарын алу

Эндоглюканаза, целлобиогидролаза, бета-гликозидаза, S.cerevisiae, геномдық интеграция, гликозилдену, секреция, биоэтанол

Бисенбаев А.К., б.ғ.д.

2012-2014жж

8(727)3773255, сотовый тел.: 87772627614. Электронная почта: Amangeldy.Bisenbaev@kaznu.kz, Amangeldy.bisenbaev@mail.ru