Профессор З. Жаңабаевтың 75-жылдығына арналған конференция

25.04.2017

Көрулер: 2085

Профессора З.Ж. Жанабаевтың 75 - жылдығына арналған

Х-шы Халықаралық ғылыми конференция

«ХАОС ЖӘНЕ БЕЙСЫЗЫҚТЫ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ҚҰРЫЛЫМДАР. ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ЭКСПЕРИМЕНТ»

    

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ

 

СЕКЦИЯ 1

Динамическалық хаос және астрофизикадағы өзіндік құрылу

 

СЕКЦИЯ 3

Бейсызықты тасымалдау құрылымының динамикасы

СЕКЦИЯ 2

 

Хаос және конденсрленген ортадаы құрылымдар 

 

СЕКЦИЯ 4

 Бейсызық физика және  

- радиоэлектроника және телекоммуникациядағы;

ақпараттық жүйелердегі;

плазма іспеттес ортадағы жаңа технологиялар.

Конференцияның өтетін орны:

аль-Фараби атындағы ҚазҰУ, әл-Фараби даңғылы, 71 Алматы, 050040, Қазақстан

16-18 маусым 2017,

Е-mail: chaos2017kaznu@gmail.com 

Тел: (727) 221-15-52, Факс: 8(727) 377-31-74

Постерлы баяндамалар  Тянь-Шань(ТШАО) астрономиялық обсерваториясында жүргізіледі.