Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхана

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның атауы

Кілтті сөздер

Жобаның жетекшісі

Мерзім

Байланыстар

1

Энергетика

Фуллеренді синтездеу және сутегіні сақтау мақсатында оған ендіру технологиясы

фуллерен, фуллерит, доғалы дәреженің плазмасы

Габдуллин М.Т.

2013-2015 жж.

gabdullin@physics.kz

2

Энергетика

Эффективтілігі 16-17% нанокеуек кремний тотығымен тұрақтандырылған кремний күн элементін құрастыру және зерттеу

Кремнийлі шуақты элементтер, фотопреобразователь, оксид кеуекті кремний, электрохимиялық анодтау, антишағылыстыратын жамылғылар.

Диханбаев К.К.

2013-2015 жж.

dkadyrjan@mail.ru

3

Энергетика

Сыртқы өрістегі гетероэпитаксиалды көміртектік қабықшаларды алу негізінің технологиясын жасау

Көміртек, эпитаксия, сыртқы өрістер, нүктелік симметрия, кристалды құрылым

Алиев Б.А.

2013-2015 жж.

aliyevb72@mail.ru

4

Өмір туралы ғылым

Өкпе қатерлі ісігі ауруының дамуына қатысатын гендер экспрессиясының реттелуіндегі МicroRNA

сүт безі,онкоген

Иващенко А.Т.

2013-2015 жж.

a_ivashchenko@mail.ru

5

Елдің зияткерлік потенциалы

Жартылай өткізгіштік нанокристалдардың ансамбльдердегі сызықты және бейсызық оптикалық құбылыстары

кремний, нанокристаллдар, оптика, наножіптер, фотоника

Таурбаев Т.И.

2013-2015 жж.

taur@physics.kz

6

Елдің зияткерлік потенциалы

Композитті наноқұрылымды метаматериалдардағы сызықты емес құбылыстар

Метаматериал, көп толқындық өзара әрекеттесу, сәулемен манипуляция, Фазалар сыртқы градиенті, жақынды өрісті өзара әрекеттесу.

Давлетов А.Е.

2013-2015 жж.

askar.davletov@kaznu.kz

7

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар

Көп өлшемді мәліметтер мен табиғаты түрліше уақыттық қатарларды талдауға кванттық есептеулер алгоритмдерін бейімдеу

кванттық есептеулер, кванттық алгоритмдер, уақытша қатар, біртұтас өрнектеу

Кусаинов А.С.

2013-2015 жж.

arman.kussainov@gmail.com

8

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Сутегі аккумуляторлары және химиялық ток көздері үшін наноқұрылымды материалдарды алу және сутегімен байыту

наноұнтақ, наноқұрылымды материал, электродоғалы диспергиялау

Габдуллин М.Т.

2013-2015 жж.

gabdullin@physics.kz

9

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Оптоэлектроника жүйесі үшін A2B6 жартылай өткізгішінің кванттық нүктелері бар sio2/si жүйесі негізінде жарық шағаратын құрылымдардың түзілуінің физика-технологиялық процесін жасап шығару

Жартылай өткізгішті сәуле шығару құрылымдар, квантты нүктелер

Тогамбаева А.К.

2013-2015 жж.

altynay.togambayeva@kaznu.kz

10

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Плазма-тозаңды орталардағы функционалды наноқұрылымды материалдарды алу және түрлендіру

нанобөлшектер, тозаңды плазма, жоғары жиілікті дәреже, магнетронды және қыздыртып шашырату

Рамазанов Т.С

2013-2015жж.

ramazan@physics.kz

11

2013-2015 жылдарға Халықаралық ғылыми - техникалық бағдарламалар және жобалар

Микро- және оптоэлектроника және электромагниттік сәуле шығарудан қорғану үшін наноқұрылымды полимерлердің негізінде жаңа композитті материалдарды жасап шығару және зерттеу

Көміртекті және полимерлік құрылымды материалдар, композиттер

Абдуллин Х.А.

2013-2015 жж.

kh.a.abdullin@mail.ru