Инновациялық қызмет

әл - Фараби атындағы ҚазҰУ – басқа жоғары оқу орындарында аналогы жоқ ғылыми-инновациялық құрылымы бар интеллектуалды корпорация. Университет қабырғасында тиімді технологиялық дәліз жұмыс істеді «идеядан бастап оның коммерциалануына дейін», ҒЗжТҚЖ белгіленген нәтижелерін экономиканың нақты секторына айырбастау.

ҚазҰУ негізінде Ғылыми – білім беру және инновациялық кластер (ҒБИК) ашылған. Ол инновацияны генерациялау, ғылым мен білімді интеграциялау және инновациялық өндіріс үшін, сонымен бірге зерттемелерді коммерциализациялау мен алдыңғы қатарлы білім үшін тиімді орта. Осыған орай әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қала, облыс, еліміздің инновациялық жүйесінің ядросы болу қажет, ол өз алдына ғылымды қажет ететін кіші кәсіпорындарды шығару және жаһанды ғылыми экономика жағдайында еліміздің бәсекелестікке жарамды инновациялық шешімдерді қабылдаумен айналысады.

Инновацияны құру және енгізуге бағытталған көптеген ұйымдармен кеңінен ынтымақтастық жүргізілуде. Соның ішінде АҚ «Арнайы экономикалық аймақты басқарушы компаниямен бірге «Информациондық технологиялар паркі» әл-Фараби атындағы ҚазҰУ негізінде «ИТП Алатау» 3-ші кезеңі басталуда. Бұл жобаны іске асыру барысында инновациялық білім беру және өндірістік қызметтің қызметін біріктіреді, әлемдік стандарттарға сәйкес ғылыми зерттеулердің сапа деңгейінің көтерілуіне әсер етеді, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеу бағыттарының басымдылығын дамытады және осы бағыттар бойынша инновациялық жобаларды іске асырады. Яғни осының нәтижесінде ғылыми-зерттеу жұмыстарының көлемі және қолданбалы сипаттағы тәжірибиелі – конструкторлық зерттеме көлемі өседі, сонымен бірге кластер негізінде жоғары технологиялық стартап компаниялар мен кәсіпорындар ашылады.

әл-Фараби атындағы КазҰУ мен ИТП АЭА ынтымақтастығы барысында ғалымдар шығарған жоғары технологиялық ғылымды қажетсінетін зерттемелердің экономикалық жоғары тиімділігін өндірісте және коммерцияда,ғылыми-техникалық,технологиялық, және жобалау-құрылмдық,өнеркәсіптік өндірістер,қорлар ж/е т.б. пайдалану, пәнаралық ғылым салаларында жұмыс істейтін және кәсіби қызмет шарттарына тез бейімделе алатын, жаңа ойлау қабілеті бар жоғары білікті мамандарды қалыптастыру, экономиканың жаңа бағыттарын құру және дамыту, тартымды әлеуметтік ортаны және өмірдің жаңа сапасына қалыптастыру, сондай-ақ экономиканың басым секторларында технологияларды трансферттеу және коммерцияландыруды ынталандыру, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және ғылым саласында халықаралық инвестицияларды тарту.

«Инновациялық Алматы» жобасы іске қосылды, мұнда Әл-Фараби атындағы КазҰУ,Алматы және еліміздің оңтүстік өңірінде қалалық инновациялық жүйенің өзегі ретінде шығады.

Университеттің инновациялық әлеуетін одан әрі жақсарту мақсатында инженерлік және ғылымды қажетсінетін технологиялар кластері мен биомедициналық кластер салу жоспарлануда.

Инженерлік және ғылымды қажетсінетін технологиялар кластері үш ғимарттан тұрады:Өндіріс орталығы, Бизнес-инкубаторлар және Технопарк.Кластердің қызметі ғылыми- инновациялық қызметтің технологиялық инновацияларды орта буын жасау үшін ғылым мен инновацияларды жақсартуға бағытталған іс-шаралар, сондай-ақ ғылым мен инновациялық өндірісті біріктіру.Бұл жобаны іске асыру әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті елдің экономикасына негізделген ғылымды қажетсіну саласында нақты шаруашылық жүргізуші субъект болуы мүмкін.

Биомедициналық кластер еліміздің медицина саласындағы ғылыми кадр әлеуетін, инновациялық медициналық технологияларды ауыстыруға,студенттер мен докторанттар өздерінің теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын пайдалануға сондай-ақ мүмкіндіктерін жақсарту үшін бағытталған.