Академиялық күнтізбе

 

МАГИСТРАТУРАНЫҢ 2016 -2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ

1 курс  

Күзгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Бағдар беру аптасы

1

24.08.2016-31.08.2016

2

Теориялық оқыту

15

01.09.2016-10.12.2016

3

ҒЗЖ орындау

15

01.09.2016-10.12.2016

4

Аралықбақылау 1 

1

10.10.2016-15.10-2016

5

Midterm  емтихан

1

17.10.2016-22.10-2016

6

Аралықбақылау 2 

1

05.12.2016-10.12.2016

7

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау

2,5

12.12.2016-30.12.2016

8

Демалыс

2

31.12.2016-14.01.2017

Көктемгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Теориялық оқыту

16

16.01.2017-06.05.2017

2

ҒЗЖ орындау  

16

16.01.2017-06.05.2017

3

Педагогикалық тәжірибе*

16

16.01.2017-06.05.2017

4

Аралықбақылау 1

1

27.02.2017-04.03.2017

5

Midterm  емтихан

1

06.03.2017-11.03.2017

6

Аралықбақылау 2 

1

02.05.2017-06.05.2017

7

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау

3

08.05.2017-28.05.2017

8

Зерттеу тәжірибесі

4

29.05.2017-24.06.2017

9

Жазғы семестр

6

12.06.2017-22.07.2017

10

Демалыс

9.5

26.06.2017-31.08.2017

*мамандықтардың оқу жоспарына сәйкес

 

2 курс

Күзгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Бағдар беру аптасы

1

24.08.2016-31.08.2016

2

Теориялық оқыту

15

01.09.2016-12.12.2016

3

Педагогикалық тәжірибе*

15

01.09.2016-10.12.2016

4

ҒЗЖ орындау 

15

01.09.2016-10.12.2016

5

Аралықбақылау 1  

1

10.10.2016-15.10-2016

6

Midterm  емтихан

1

17.10.2016-22.10-2016

7

Аралықбақылау 2 

1

05.12.2016-10.12.2016

8

Емтихан  сессиясы, ҒЗЖ атестаттау   

2.5

12.12.2016-30.12.2016

9

Демалыс

2

31.12.2016-14.01.2017

Көктемгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Зерттеу тәжірибесі

8

16.01.2017-11.03.2017

2

ҒЗЖ орындау

12

16.01.2017-08.04.2017

3

ҒЗЖ атестаттау

1

10.04.2017-15.04.2017

4

ҚМА: Кешендіемтихан

2

01.05.2017-13.05.2017

5

Магистрлік диссертацияны дайындау

6

17.04.2017-29.04.2017,

15.05.2017-10.06.2017

6

ҚМА: Диссертацияны қорғау

2

12.06.2017-24.06.2017

*мамандықтардың оқу жоспарына сәйкес

 

БЕЙІНДІК БАҒЫТ

Оқумерзімі  1жыл

 1 курс

Күзгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Бағдар беру аптасы

1

24.08.2016-31.08.2016

2

Теориялық оқыту

15

01.09.2016-10.12.2016

3

ЭЗЖ орындау    

15

01.09.2016-10.12.2016

4

Аралықбақылау 1

1

10.10.2016-15.10-2016

5

Midterm  емтихан

1

17.10.2016-22.10-2016

6

Аралықбақылау 2  

1

05.12.2016-10.12.2016

7

Емтихан  сессиясы,  ЭЗЖ атестаттау  

2.5

12.12.2016-30.12.2016

8

Демалыс

1

31.12.2016-07.01.2017

Көктемгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Теориялық оқыту 

8

09.01.2017 -04.03.2017

2

ЭЗЖ орындау 

8

09.01.2017 -04.03.2017

3

Аралықбақылау 1

1

30.01.2017-04.02.2017

4

Midterm  емтихан

1

06.02.2017-11.02.2017

5

Аралықбақылау2

1

27.02.2017 -.04.03.2017

6

Емтихан  сессиясы,  ЭЗЖ атестаттау 

2

06.03.2017 -.18.3.2017

7

Өндірістік практика

5

20.03.2017 – 22.04.2017

8

Практиканы атестаттау

1

17.04.2017-22.04.2017

9

ҚМА: Кешенді емтихан

2

08.05.2017-20.05.2017

10

Магистрлік диссертацияны дайындау

4

24.04.2017-06.05.2017,

22.05.2017-17.06.2017

11

ҚМА: Диссертацияны қорғау

2

19.06.2017-01.07.2017

 

Оқу мерзімі  1,5жыл 

1 курс

Күзгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Бағдар беру аптасы

1

24.08.2015-31.08.2015

2

Теориялық оқыту

15

01.09.2016-10.12.2016

3

ЭЗЖ орындау                                     

15

01.09.2016-10.12.2016

4

Аралықбақылау 1

1

10.10.2016-15.10-2016

5

Midterm  емтихан          

1

17.10.2016-22.10-2016

6

Аралықбақылау 2  

1

05.12.2016-10.12.2016

7

Емтихан  сессиясы,  ЭЗЖ атестаттау

2,5

12.12.2016-30.12.2016

8

Демалыс

2

31.12.2016-14.01.2017

Көктемгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Теориялық оқыту

16

16.01.2017-06.05.2017

2

ЭЗЖ орындау 

16

16.01.2017-06.05.2017

3

Аралықбақылау 1 

1

27.02.2017-04.03.2017

4

Midterm  емтихан        

1

06.03.2017-11.03.2017

5

Аралықбақылау 2

1

24.04.2017-06.05.2017

6

Емтихан  сессиясы,  ЭЗЖ атестаттау 

3

08.05.2017-27.05.2017

7

Жазғы семестр

5

29.05.2017-01.07.2017

8

Демалыс

8,5

03.07.2017-31.08.2017

 

2 курс

Күзгі семестр

Оқу үрдісі

Апта

Күн

1

Өндірістік практика

10

01.09.2016-05.11.2016

2

Эксперименттік зерттеу жұмысы

13

01.09.2016-26.11.2016

3

ЭЗЖ атестаттау

1

28.11.2016-03.12.2016

4

ҚМА: Кешенді емтихан

2

09.01.2017-21.01.2017

5

Магистрлік диссертацияны дайындау

5

04.12.2016-16.12.2016

23.01.2017-11.02.2017

6

ҚМА: Диссертацияны қорғау  

2

13.02.2017-25.02.2017