Департаменттер

Қалалық телефондарғақосатын нөмірлер тізімі: +7(727) 377-33-30; 377-33-31; 377-33-32; 377-33-33
Департаменты университета
Әкімшілік департаменті

Аубакиров Абилкаир Аблакимович

377-32-87 ін.3190 Abilkair.Aubakirov@kaznu.kz
Халықаралық ынтымақтастық департаменті
Смаилова Айжан Болаткановна ін.11-64 Aizhan.Smailova@kaznu.kz
Халықаралық ғылыми білім беру қызметінің стратегиясы мен мониторинг бөлімі
Жолдыбекова Базаркул Ергешовна 377-33-33 ін.1166 Zholdybekova.Bazargul@kaznu.kz
Халықаралық академиялық мобильділікті қамтамасыз ету бөлімі
Кабделова Улжан Саматовна ін.11-67 Ulzhan.Kabdelova@kaznu.kz
Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департамент 

Тоғамбаева Алтынай Кәкібайқызы

377-33-12 вн.1158 

Altynay.Togambayeva@kaznu.kz

Ғылыми-зерттеу қызметі жөніндегі бөлім
Смагулов Кадыржан Есенгалиевич 377-32-67 вн.1159 Kadyrzhan.Smagulov@kaznu.kz
Инновациялық қызмет жөніндегі бөлім
Ахметова Айгуль Базылбековна 377-36-65 ін.1399 Aygul.Akhmetova@kaznu.kz
Ғылыми кадрларды дайындау және аттестаттау бөлімі
Сыздыкова Лэйля Ибрашовна 377-35-45 ін.1137 Leyla.Syzdykova@kaznu.kz
Хикметов Аскар Кусупбекович

377-33-13 ін.1195

Askar.Khikmetov@kaznu.kz

Оқу-әдістемелік басқарма
Сералин Галымбек Адилбекович   377-32-27 ін.1230 Galym.Seralin@kaznu.kz
Оқу үдерісін жоспарлау және қамтамасыз ету бөлімі
 
Асылбекова Айжан Асылбековна
377-36-05 ін.1151 Aizhan.Asylbekova@kaznu.kz
Әдістемелік бөлім
 
Кумаргалиева Салтанат Шораевна 377-33-52 ін.1250 saltanat.kumargalieva@kaznu.kz
Мансап және бизнес орталығы


Сапаров Бакытжан Жолдыбайұлы 377-33-73 ін. 1127 Bakytzhan.saparov@kaznu.kz
Қашықтықтан оқыту орталығы
 
Алимжанов Ермек Серикович 377-32-74 ін. 1136 Ermek.Alimzhanov@kaznu.kz
Тестілеу бөлімі
 
Байносерова Айгул Габдуллаевна 377-34-91 ін. 1336 Aigul.Bainoserova@kaznu.kz

Қашықтықтан білім беру орталығының ақпараттық-технологиялық қамтамасыздандыру секторы

Әбсадык Азат Маратұлы 377-32-74 ін.1136 Azat.Absadyk@kaznu.kz

Қашықтықтан білім беру орталығының оқу үрдісіндегі қашықтықтан оқыту технологиясының әкімшілік секторы

Мусалимова Айдана Нурланқызы
377-32-74 ін.1136

Aidana.Musalymova@kaznu.kz

Білім беру үдерісін бақылау бөлімі
 
Дюсупова Гульмира Каирбековна ін.11-31 Gulmira.Dyusupova@kaznu.kz
Студент бөлімі    
Айтбаева Маржан Кенесовна ін.14-40 Marzhan.Aitbayeva@kaznu.kz
Академиялық мобильдік бөлім    
Мямешева Галия Хамзеевна ін.11-27 Galiya.Myamesheva@kaznu.kz
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты
 
Мухитдинова Тансулу Мирасбековна ін.12-32 Tansulu.Mukhitdinova@kaznu.kz

Ногайбаева Мендигуль Сагатовна

377-33-15 ін. 1160

Mendigul.Nogaibaeva@kaznu.kz

Тәрбие жұмысы және тіл саясатын ұйымдастырушылық-әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі
Абишев Талгат Болатович ін.11-34 Talgat.Abishev@kaznu.kz
Жастар ұйымдарымен жұмыс жөніндегі бөлімі
 
Аскеров Аскар Аскерович ін.14-51 Askar.Askerov@kaznu.kz
Студенттік клуб
   
Сартбай Жанар Ушкемперовна ін.13-33 Zhanar.Sartbay@kaznu.kz
Құқықтық – тәртіп сақтау жасағының жетекшісі

 
Есенбек Жумагали Бейсенбекұлы 11-98; 13-38 Zhumagaly.Esenbek@kaznu.kz
Пресс-служба
Баяндина Гуль Куттыбековна 221-31-49 ін.3194 Gul.Bayandina@kaznu.kz
Ақпараттық технологиялар және инновациялық даму Институты
Мамыкова Жанл Джумангалиевна  377-33-26 ін.1118 Zhanl.Mamykova@kaznu.kz
АТ-инфрақұрылымын дамыту басқармасы
Сурина Наталья Николаевна
377-34-25 ін.1145
Natalya.Surina@kaznu.kz
Ақпараттық бизнес-логиканы дамыту басқармасы
Надирбаева Галия Муратбековна
ін.11-43
G.nadirbaeva@kaznu.kz
Басқару қызметіне ақпараттық қолдау көрсету бөлімі
Алиева Айгуль Сериккалиевна ін.11-41

Aygul.Aliyeva@kaznu.kz

АТ-ресурстарды жоспарлау және басқару бөлімі
Кистаубаев Ерлан Бейсенбаевич
ін.11-43

Erlan.Kistaubayev@kaznu.kz

Сервистік қолдау бөлімі
Шпак Марина Николаевна 377-34-26 ін.1141 Marina.Shpak@kaznu.kz
Ақпараттық жүйелерді дамыту бөлімі
Жайдарова Александра Мухамедановна ін.11-43 Aleksandra.Zhaidarova@kaznu.kz
Оқу «Интернет-орталығы»
Турекулова Светлана Маувленовна 247-12-77 ін.1277 turekulova@kaznu.kz
Ситуациялық-мониторингілік орталық
Бутакулов Сабит Уразалиевич ін.11-40 Sabit.Butakulov@kaznu.kz
Сайтқа ақпараттық қолдау көрсету бөлімі
Ярославская Надежда Александровна ін.31-39 Nadezhda.Yaroslavskaya@kaznu.kz
Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті
Малаев Хакимжан Алтаевич  377-33-17 ін. 3317

Khakimzhan.Malayev@kaznu.kz

Материалдық-тауарлық құндылықтарды есепке алу және міндеттемелер бөлімі
Бутаева Жансулу Ержановна 377-34-28 ін. 1485  Zhansulu.Butaeva@kaznu.kz
Еңбекақы төлеу және шәкіртақы бөлімі
Адылханова Алмагуль Жумагельдиновна 377-34-28 ін.1272
Almagul.Adylhanova@kaznu.kz
Қаржы қозғалысын есепке алу және ақылы қызметтер бөлімі  
Абдраимова Салима Балтажановна
ін.33-83,  11-86

Salima.Abdraimova@kaznu.kz

Бюджеттік саясат және экономикалық жоспарлау басқармасы
Исаева Маржан кенесбековна 377-35-37 ін.1190 Marzhan.Isaeva@kaznu.kz
Қаржылық-экономикалық бөлімі
Дюсембаева Гульмира Маратовна 377-34-27 ін.1188 Gulmira.Dyusembaeva@kaznu.kz

Мемлекеттік сатып алу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі

Белдеубаева Алмагуль Кожабековна  377-35-07 ін.1376 Almagul.Beldeubaeva@kaznu.kz
Өндірістік және мәдени-тұрмыстық мәселелер жөніндегі департамент
Канаев Гимадиден Захарович 377-33-27 ін.1169 gimadiden.kanaev@kaznu.kz
Тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Балыкбаев Аубакир Оспанович
ін.33-91

Aubakyr.Balykbaev@kaznu.kz

Қызмет көрсету және апаттық-ағымдық жөндеу жұмыстары бөлімі
Саден Амалбек Рахымжанулы 377-34-24 ін.1380 Alik.Saden@kaznu.kz
Абаттандыру бөлімі    
Донбаев Турлыбек Адилбекович  ін.33-39 Turlybek.Donbaev@kaznu.kz
Кір жуу цехы
   
Бостанбекова Гульшат Аратовна 377-33-77 ін.1393 Gulshat.Bostanbekova@kaznu.kz
Азаматтық қорғаныс, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімі
 
Маймаков Арман Таужанович
ін.33-30

Arman.Maimakov@kaznu.kz

Біліктілікті арттыру институты
Шайкенов Барлык Амангалеевич 221-14-60 Barlyk.Shaikenov@kaznu.kz

Аналитикалық зерттеу және стратегиялық даму орталығы

Александрова Ирина Алексеевна

377-34-35 ін.1279

Irina.Aleksandrova@kaznu.kz
Аккредитация, рейтинг және сапаны басқару жөніндегі орталық
Ергөбек Шыңғыс Құлбекұлы 377-34-50 ін.1155 Shyngys.Ergobek@kaznu.kz
Аккредитация жөніндегі бөлім


Тургенбаев Ерлан Асхатович ін.11-96 Yerlan.Turgenbayev@kaznu.kz
«Қазақ университеті» баспа үйі
Асан Алмаз Талғатбекұлы 338-89-45 ін.1367 Almaz.Asan@kaznu.kz
Студенттік қалашық
Сейтжанов Абдикахар Ануарович

377-33-84 ін.1413

Abdykahar.Seytzhanov@kaznu.kz