Академиялық мобильділік және сынақ мерзімін өткізу

Академикалық тұрақтылық және тағылымдама
Аты-жөні

Машықтану өту аралығы 

Мемлекет
Тақырыбы

Жанузакова Д.Т.

3 курс

6D060100- Математика

20.06.2018-10.09.2018 Hungary, Pecs, University of Pecs

Exact periodic patterns in a reaction-diffusion system with nonlinear self -and cross - diffusions


Профессор Ж.Х.Жунусова 24.08.2017-09.09.2017 Лондон, Ұлыбритания, Лондонның Империал колледжі

QS World University Rankings нәтижесі бойынша ТОР-500 кіретін жетекші жоғары оқу орындарында  сынақ мерзімінен өту (күнтізбелік 14 күн)

Профессор Ж.Х.Жунусова 15.06.2017-30.06.2017 Краков, Польша,Краков педагогикалық университеті

 Бейіні бойынша педагогикалық және кәсіби біліктіліктерін арттыру  (72 сағат)

Профессор Ж.Х.Жунусова 14.05.2017-31.05.2017 Афины, Греция, "Демокритос" ұлттық ғылыми зерттеулер орталығы

 Шетелдік жетекші ғылыми орталықтарда және зертханаларда сынақ мерзімінен өту (14 күнтізбелік күн)


Профессор Ж.Х.Жунусова 18.03.2017-01.04.2017 Ташкент, Өзбекстан, Турин политехникалық университеті

 Шетелдік жетекші ғылыми орталықтарда және зертханаларда сынақ мерзімінен өту (14 күнтізбелік күн)

Алдажарова М.М.
3 курс
6D060100- Математика

17.06.2014 – 14.09.2014

Словения, University of Maribor

Дифференциалдық теңдеулердің шешімдер жүйесінің тұрақтылығы және бағалануы туралы

Севрюгин И.В.
3 курс
6D060100- Математика

14.04.2014- 12.06.2014

Imperial College, London

Integral equalizations and managements by thermal processes

Конисбаева К. Т.
2 курс
6М060100- Математика

25.09.2014-05.10.2014

Литва, Шяуляй университеті

Regional tasks for singular indignant integro-differential equalizations

Нугыманова Н.К.
2 курс
6М060100- Математика

25.09.2014-05.10.2014

Литва, Шяуляй университеті

About quality properties of decision of mathematical model of phase transitions

Байжанова М.
2 курс
6М060100- Математика

25.09.2014-05.10.2014

Литва, Шяуляй университеті

About quality properties of decision of mathematical model of phase transitions.

Скаков А.А.
2 курс
6М060100- Математика

25.09.2014-05.10.2014

Литва, Шяуляй университеті

Initial - regional tasks for nonlinear differential equalizations with singular coefficients.