«Green Сampus»

        

2015 жылдың 23 қазанында «Green Сampus» жобасы аясында «6М020100-Философия» мамандығының магистранттары кафедраны көгалдандыру іс-шарасын өткізді.

     Ұйымдастырушылар: философия кафедрасының меңгерушісі филос.ғыл.докторы, профессор Нұрышева Г.Ж., филос.ғыл.канд., доцент Рамазанова Ә.Х., филос.ғыл.канд.,доцент Әмірқұлова Ж.А., оқытушы Қонаева Г.М.

Басылым күні :  26.10.2015