Тіл философиясының өзекті мәселері

Философия кафедрасының оқытушысы А.Б.Абилкаламова 2014 жылдың 19-21 желтоқсанында Томск қаласында өткен «Тіл философиясының өзекті мәселелері» атты Жалпыресейлік халықаралық конференцияға қатысты. Өзінің «Көне Римдегі философияның тілі мен статусы» баяндамасында А.Б.Абилкаламова мәдени қостілдік жағдайындағы қазіргі заманғы философиялық білім беру мәселелері туралы сөз етті.

Басылым күні :  02.03.2015