ҚазҰУ хабаршысы

Хабаршы аты Жолы
1 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ғылыми шығарылымдары http://journal.kaznu.kz
2 Шығыстану топтамасы http://bulletin-orientalism.kaznu.kz
3 Ғылыми-педагогикалық топтамасы http://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz
4 Экологиялық топтамасы http://bulletin-ecology.kaznu.kz
5 Дiнтану топтамасы http://bulletin-religious.kaznu.kz
6 Филология топтамасы http://philart.kaznu.kz
7
Математика, механика, информатика топтамасы

http://bm.kaznu.kz

8

Физикалық топтамасы

http://bph.kaznu.kz

9

Биологиялық топтамасы

http://bb.kaznu.kz

10
Экономикалық топтамасы

http://be.kaznu.kz

11 Химикалық топтамасы http://bulletin.chemistry.kz
12 Географиялық топтамасы http://bulletin-geography.kaznu.kz
13 Журналистика топтамасы
14 Заң топтамасы http://bulletin-law.kaznu.kz
15
Жаратылыстану ғылымдары
16 Психология және әлеуметтану топтамасы

http://bulletin-psysoc.kaznu.kz

17 Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық топтамасы
http://bulletin-IR-law.kaznu.kz
18
 Философия,саясаттану және мәдениетанну топтамасы

http://bulletin-philospolit.kaznu.kz

19 International Journal of Mathematics and Physics http://ijmph.kaznu.kz
20 International Journal of Biology and Chemistry http://ijbch.kaznu.kz