Бизнес үшін

Ғылым мен бизнес

Жыл сайын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми зерттеулерге арналған тапсырыстардың төрттен бірінен астамын орындайды. Көптеген халықаралық ұйымдармен, қорлармен, даму институттарымен және ҒЗТҚЖ тікелей тапсырыс шаруашылық субъектісімен байланыстар орнатылған. Университет қабырғасында жыл сайын шаруашылық келісім-шарттар бойынша қызметтер атқарылады, яғни өзекті ғылыми және технологиялық проблемалар бойынша ғылыми – зерттеу және тәжірибелік- құрастырымдық жұмыстарды атқару үшін 400 мың теңге бөлінеді.

Өндіріс пен ғылымның бірегейлі технологиялар трансфері арқылы және интеллектуалды қызметтердің нәтижесін коммерцелизациялау арқылы қарым-қатынасы – идеялар, өнертабыстар, ғылыми жаңалықтар, техникалық және технологиялық өндіріс базаларының үздіксіз өңделуіне мүмкіндік тудыратын әдістер, жаңа бәсекелесуге жарамды өнімдерді игеру және шығару, инновациялық өнімдердің әлемдік нарыққа тиімді түрде енуі – ұлттық экономиканың жаңғыруына және әртараптандырылуына әсер етеді, яғни оның бәсекелестікке жарамдылығын, тұрақтылығын және тиімділігін арттырады.

Бизнес құрылымдармен ынт.pdf