Құжаттар

"Парасат" кәсіподағының құжаттамасы 
Кәсіподақ ереже
Ұжымдық шарт
Клубында туралы жағдай