Магистратураның 2015-2016 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе (ғылыми-педагогикалық бағыт, медико-профилактикалық іс)

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАГЫТ

«6М110500-Медико-профилактикалық іс» мамандығына арналған

1 курс

МАГИСТРАТУРАНЫҢ 2015 -2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН АКАДЕМИЯЛЫҚ KYHTIЗБE

Көктемгі семестр

1

Теориялық оқыту

15-ші апта

01.02.2016-20.05.2016

2

ҒЗЖ орындау

15-ші апта

01.02.2016-20.05.2016

3

Педагогикалық тәжірибе

15-ші апта

01.02.2016-13.05.2016

4

Аралық бақылау 1

1-ші апта

14.03.2016-19.03.2016

5

Midterm емтихан

1-ші апта

24.03.2016-31.03.2016

6

Аралық бақылау 2

1-ші апта

16.05.2016-20.05.2016

7 Емтихан сессиясы, ҒЗЖ аттестаттау    

8

Зерттеу тәжірибесі

4-ші апта

06.06.2016-30.06.2016

9

Жазғы семестр

5-ші апта

06.06.2016-08.07.2016

10

Демалыс

8-ші апта

09.07.2016-31.08.2016

Көктемгі семестр

1

Зерттеу тәжирибесі

8-ші апта

01.02.2016-26.03.2016

2

ҒЗЖ орындау

12-ші апта

01.02.2016-23.04.2016

3

 ҒЗЖ атестаттау

1-ші апта

25.04.2016-30.04.2016

4

ҚМА: Кешенді емтихан

2-ші апта

16.05.2016-28.05.2016

5

Магистрлік диссертацияны дайындау

6-ші апта

02.05.2016-14.05.2016

30.05.2016-25.06.2016

6

ҚMA: Диссертацияны қорғау

2-ші апта

27.06.2016-30.06.2016