Диссертациялық кеңестер

Диссертациялық кеңестердің тізімі мен төрағаларын бекіту туралы бұйрық №103 31 наурыз 2016 ж

Диссертациялық кеңестер

Мамандықтар

Диссертациялық кеңес төрағасы

Диссертациялық кеңес құрамы

Ғылыми хатшының байланыс ақпараты

Қорғау туралы ақпарат

Диссертациялық кеңес Халықаралық қатынастар

6D020200 – Халықаралық қатынастар 

6D020900 – Шығыстану (тарих ғылымдары)

Байзакова Куралай Иртысовна, тарих ғылымдарының докторы, профессор

ДК Халықаралық қатынастар

Кузембаева Асия Болатовна

т.ғ.к., доцент  

8701 887 07 25, 243 23 27   Asiya.Kuzembayeva@gmail.com

Asiya.Kuzembayeva@kaznu.kz

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Филология

6D020500 - Филология 

6D021000 – Шетел филологиясы 

6D021400 - Әдебиеттану

6D020700 – Аударма іс

6D050400 – Журналистика

6D011800 – Орыс тілі және әдебиет

Абдиманұлы Өмірхан, филология ғылымдарының докторы, факультет деканы

ДК Филология

Султанбаева Гулмира Серикбаевна

п.ғ.д., кафедра меңгерушісі

8 701 152 74 88;

ішкі тел.13-51;
sultanbaeva_g@mail.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Лингвистика

6D021300 – Лингвистика

6D020900 – Шығыстану (филол.ғылымдары)

6D021200 – Тюркология (филол.ғылымдары)

Мадиева Гульмира Баянжановна, филология ғылымдарының докторы, кафедра меңгерушісі

ДК Лингвистика

ДК Лингвистика 2 құрамына өзгерістер енгізілген

ДК Лингвистика 3 құрамына өзгерістер енгізілген

Ибраева Жанар Кулматовна

ф.ғ.д., профессор м.а.


 8 701 727 58 16

kulmat@rambler.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Әлеуметтік ғылымдар және білім беру

6D050200 - Саясаттану 

6D050100 - Әлеуметтану 

6D090500 – Әлеуметтік жұмыс

6D012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

6D050300 –Психология

6D010300 - Педагогика және психология

Насимова Гульнар Орленбаевна, саяси ғылымдарының докторы, кафедра меңгерушісі

ДК Әлеуметтік ғылымдар және білім беру

Шеденова Назым Утегалиевна

ә.ғ.д., доцент

8 777 243 05 25

Nazym.Shedenova@kaznu.kz

nshedenova@hotmail.com

 

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Философия

6D020100 - Философия 

6D020400 – Мәдениеттану

6D020600 - Дінтану

6D021500 - Исламтану

Масалимова Алия Рмгазиевна, философия ғылымдарының докторы, факультет деканы

ДК Философия

ДК Философия өзгерістермен

Курманалиева Айнур Дурбелиновна

филос.ғ.д., профессор

8 777 356 01 37, 292-57-17  (ішкі тел. 21-25), Ainura.Kurmanalieva@kaznu.kz

 

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Тарих

6D020300 - Тарих 

6D020800 – Археология және этнология

6D021200 – Түркітану (тарих ғылымдары)

Карибаев Берекет Бахытжанович, тарих ғылымдарының докторы, кафедра меңгерушісі

ДК Тарих

ДК Тарих 2 Құрамына өзгерістер енгізілген

ДК Тарих 3 Құрамына өзгерістер енгізілген

Калыш Аманжол Боранбаевич

т.ғ.д., профессор, кафедра меңгерушісі

8 702 379 95 33;

8 777 705 04 00;
ішкі тел.12-85; kalysh_54@mail.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Экономика

6D050600 - Экономика 

6D051300 - Әлемдік экономика

6D051700 - Инновациялық менеджмент

6D090900 – Логистика (сала бойынша)

Мухамедиев Булат Минтаевич, экономика ғылымдарының докторы, профессор

ДК Экономика

ДК Экономика 2 Құрамына өзгерістер енгізілген

Кунанбаева Дуйсекуль Ашимбековна

э.ғ.д., профессор м.а.

8 702 871 29 71;

8 707 720 77 29,

ішкі тел.12-48, duysekul@mail.ru

Толығырақ

 

Диссертациялық кеңес Құқықтану

6D030100 - Құқықтану 

6D030200 – Халықаралық құқық

Байдельдинов Даулет Лаикович, заң ғылымдарының докторы, профессор, факультет деканы

ДК Құқықтану

Айдарбаев Сагынгалий Жоламанович

з.ғ.д., халықаралық қатынастар факультетінің деканы

Sagingali.Aidarbayev@kaznu.kz

aisaj@mail.ru; zarya_kz@mail.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Математика

6D060100 - Математика 

6D060300 - Механика 

6D070500 –Математикалық және компьютерлік модельдеу 

6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар

Бектемесов Мактагали Абдимажитович, физика-математика ғылымдарының докторы, ҚазҰПУ бірінші проректор 

ДК Математика

ДК Математика 2 Құрамына өзгерістер енгізілген

Ракишева Зауре Баяновна,

ф.-м.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі

8 701 713 46 03, ішікі тел. 31-36, zaure_ra@mail.ru

Zaure.Rakisheva@kaznu.kz

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Информатика және ақпараттық жүйелер

6D060200 - Информатика 

6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)

6D070400 – Есептік техникасы жіне бағдарламалық қамтамасыз ету

6D075100 - Информатика, есептегіш техника және басқару 

6D100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

6D070200 - Автоматтандыру және басқару

Калимолдаев Максат Нурадилович, физика-математика ғылымдарының докторы, бас директор

ДК Информатика және ақпараттық жүйелер

ДК құрамында өзгертулер туралы

Джомартова Шолпан Абдразаковна

т.ғ.д., профессор

8 701 766 38 35, 385-04-10 jomartova@mail.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Физика

6D060400 – Физика 

6D060500 – Ядролық физика 

6D072300 – Техникалық физика 

6D071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

6D071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 

6D061100 – Физика және астрономия

Давлетов Аскар Ербуланович, физика-математика ғылымдарының докторы, факультет деканы

ДК Физика

ДК Физика 2 құрамына өзгерістер енгізілген

ДК Физика 3 құрамына өзгерістер енгізілген

ДК Физика құрамына өзгерістер енгізілген

Белисарова Фарида Бексултановна

ф.-м.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісінің орынбасары

377-34-14; 8 701 181 46 13
Farida.Belisarova@kaznu.kz

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Химия және химиялық технология

6D060600 - Химия 

6D072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 

6D072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6D073900 – Мұнайхимия

Мун Григорий Алексеевич, химия ғылымдарының докторы, кафедра меңгерушісі

ДК Химия және химиялық технология

Тажибаева Сагдат Медербековна

х.ғ.д., профессор

8 777 396 90 96, 377-36-11

Sagdat.Tazhibaeva@kaznu.kz

Толығырақ

Диссертациялық кеңес География 

6D060900 - География 

6D090200 - Туризм

6D061000 – Гидрология

6D060800 – Экология (географ. ғылымдары)

Нюсупова Гүлнар Нурмухамедовна, география ғылымдарының докторы, кафедра меңгерушісі

ДК География

ДК География құрамына өзгерістер енгізілген

Токбергенова Айгул Абдугаппаровна

г.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісінің орынбасары

8 701 227 91 30,

8 702 649 82 72, вн.12-27;

tokbergen@mail.ru,

Aigul.Tokbergenova@kaznu.kz

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Биология

6D060700 - Биология 

6D070100 - Биотехнология 

6D061300 - Геоботаника

Бисенбаев Амангельды Куанбаевич, биология ғылымдарының докторы, директор

ДК Биология

ДК Биология құрамына өзгерістер енгізілген

Курманбаева Меруерт Сакеновна

б.ғ.д., профессор м.а.

8 775 296 10 44,

kurmanbaevakz@mail.ru

Толығырақ

Диссертациялық кеңес Наноматериалдар және нанотехнологиялар

6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика)

6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (хим.ғылымдары)

6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы

Мансуров Зулхаир Аймухаметович, химия ғылымдарының докторы, директор

ДК Наноматериалдар және нанотехнологиялар

ДК Наноматериалдар және нанотехнологиялар құрамына өзгерістер енгізілген

ДК Наноматериалдар және нанотехнологиялар құрамына өзгерістер енгізілген

Нажипқызы Меруерт

х.ғ.к., доцент м.а.,
8 775 900 42 48,

ішкі тел.15-12, meruert82@mail.ru

Толығырақ