ОПҚ бос жұмыс орындар конкурсы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, БАЙҚАУ!!!

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

оқытушы-профессорлар құрамы мен қызметкерлерінің

бос жұмыс орындарына байқау жариялайды

БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ – 19

1. Биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор - 1; доцент - 2.

2. Биотехнология кафедрасы: профессор – 3; доцент – 3.

3. Биофизика және биомедицина кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор - 1; доцент - 2; оқытушы - 1.

4. Молекулалық биология және генетика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор - 1; доцент – 2.

ШЫҒЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ – 22

1. ТҮРІКСОЙ кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор – 1; доцент – 3; аға оқытушы – 2.

2. Қиыр Шығыс кафедрасы: профессор – 2; доцент – 3; аға оқытушы – 3. 

3. Қытайтану кафедрасы: профессор - 1; доцент - 1; аға оқытушы – 3.

4. Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы: профессор-1; доцент -1.

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 28

1. География, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы: профессор -1; доцент – 1; аға оқытушы – 9; оқытушы - 2.

2. Картография және геоинформатика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор -1, доцент – 1; аға оқытушы – 1;

3. Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор -1; доцент -1 (шет тілі білімімен); аға оқытушы – 2 ; оқытушы – 2.

4. Метеорология және гидрология кафедрасы: профессор-1; доцент -1.

5. Рекреациялық география және туризм кафедрасы: профессор-1; доцент-1.

ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 18

1. Археология, этнология және музеология кафедрасы: профессор-2; аға оқытушы – 2; доцент -5.

2. Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы: кафедра меңгерушісі -1; профессор-1(шет тілі білімімен); оқытушы – 2

3. Қазақстан тарихы кафедрасы: кафедра меңгерушісі -1; профессор-1; доцент-3.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ – 22

1. Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы: профессор-1 (шет тілі білімімен); доцент–7 (шет тілі білімімен).

2. Дипломатиялық аударма кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1 (шет тілі білімімен); доцент - 3; аға оқытушы (ағылшын тілі) – 1; аға оқытушы (француз тілі) – 1; аға оқытушы (испан тілі) -1.

 3. Халықаралық құқық кафедрасы- профессор -2 (шет тілі білімімен); доцент - 5 (шет тілі білімімен).

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТІ – 24

1. Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор-1; доцент-1; аға оқытушы-2.

2. Баспасөз және электронды бұқаралық ақпарат құралдары кафедрасы: профессор-3; доцент -3; аға оқытушы-5; оқытушы-1.

3. ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байлансы кафедрасы: профессор-1, доцент-3, аға оқытушы -3 (шет тілі білімімен).

МЕХАНИКА – МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 61

1. Механика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор-3; доцент – 2 (шет тілі білімімен); аға оқытушы – 4.

2. Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасы: кафедра меңгерушісі –1, профессор-3, доцент-3 (шет тілі білімімен).

3. Информатика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор-4; доцент-5 (шет тілі білімімен).

4. Іргелі математика кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор–2; доцент–3 (шет тілі білімімен); аға оқытушы–5; оқытушы–3.

5. Математикалық және компьютерлік үлгілеу кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор-3; доцент-3; аға оқытушы -3 (ағылшын тілін меңгерген маман); оқытушы -2 (ағылшын тілін меңгерген маман).

6. Ақпараттық жүйелер кафедрасы: профессор-4; доцент-5 (шет тілі білімімен).

ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 24

1. Плазма физикасы және компьютерлік физика кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор -1; доцент -2 (шет тілі білімімен).

2. Қатты дене және бейсызық физика кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор-2; доцент-3 (шет тілі білімімен); аға оқытушы–2.

3. Теориялық және ядролық физика кафедрасы: профессор-2; доцент -3 (шет тілі білімімен); аға оқытушы -1.

4. Жылу физикасы және техникалық физика кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор-1; доцент-4 (шет тілі білімімен).

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 29

1. Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор-1; доцент – 1 (шет тілі білімімен).

2. Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасы: профессор-2; доцент-2 (шет тілі білімімен).

3. Химиялық физика және материалтану кафедрасы: профессор-2; доцент – 3 (шет тілі білімімен); аға оқытушы – 2.

4. Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы: профессор -2; доцент - 4 (шет тілі білімімен).

5. Аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер химиясы мен технологиясы кафедрасы: профессор-2; доцент – 5 (шет тілі білімімен); аға оқытушы -2.

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ 48

1. Қазақ тіл білімі кафедрасы: кафедра меңгерушісі

2. Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1 (ағылшын тілі білімімен); профессор-2; доцент-3; аға оқытушы-2; оқытушы-1.

3. Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор–1; доцент–2 (соның ішінде 1 ағылшын тілін меңгерген әдебиеттанушы); аға оқытушы–7 (соның ішінде 1 ағылшын тілін меңгерген әдебиеттанушы).

4. Жалпы тіл білімі және европа тілдері кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1 (ағылшын тілі білімімен); профессор-1; доцент-4; аға оқытушы - 6 (соның ішінде 4 ағылшын тілін меңгерген маман).

5. Шет тілі кафедрасы: доцент-1; аға оқытушы – 2.

6. Орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедрасы: профессор-2 (шет тілі білімімен); доцент - 4 (шет тілі білімімен).

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 45

1. Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор –2; доцент–2; аға оқытушы–2; оқытушы–3.

2. Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы: кафедра меңгерушісі –1; профессор-3; доцент -1; аға оқытушы -3.

3. Дінтану және мәдениеттану кафедрасы: профессор -3; доцент–1; аға оқытушы–1; оқытушы–2.

4. Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы: профессор-1;доцент-2;аға оқытушы – 2; оқытушы–1.

5. Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы: профессор-1;доцент-3; оқытушы -1.

6. Философия кафедрасы: профессор - 3; доцент - 3; аға оқытушы–3.

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ 10

 1. Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; аға оқытушы–2.

2. Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасы: профессор-1; доцент-1.

3. Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы: профессор-1; доцент-2.

4. Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы: профессор-1; доцент-1.

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ 62

 1. Экономика кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор–4; доцент–3; аға оқытушы-3.

 2. Есеп және аудит кафедрасы: кафедра меңгерушісі -1; профессор–3; доцент– 8; аға оқытушы–3.

 3. Қаржы кафедрасы: кафедра меңгерушісі-1.

4. Менеджмент және маркетинг кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор – 4; доцент –8; старший преподаватель –17; преподаватель–5.

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ –ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ – 21

1. Биостатистика және дәлелдеу медицинасы кафедрасы: кафедра меңгерушісі – 1; профессор-1; доцент-2; аға оқытушы-2.

2. Эпидемиология және гигиена кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; профессор-1; доцент-3; аға оқытушы-3.

3. Денсаулық сақтау саясаты және оны ұйымдастыру кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1; аға оқытушысы-5.

4. Дене шынықтыру және спорт кафедрасы: кафедра меңгерушісі–1.

 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ-20

 1. Тілдік және жалпы білім беру кафедрасы: кафедра меңгерушісі -1 (ағылшын тілі білімімен); профессор-1; доцент -5(шет тілі білімімен); аға оқытушы- 4.

 2. Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық кафедрасы: кафедра меңгерушісі -1; доцент-1; аға оқытушы - 7.

 

ӘЛ-ФАРАБИ КІТАПХАНАСЫ – 2

Библиограф (ағылшын тілін меңгерген) - 2

Жалпы: 455

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ

2016 жылдың маусым айының  24 жұлдызына дейін (қоса алғанда)

Қажетті құжаттардың тізімі:

1.  Университет ректорының атына өтініш;

2.  Кадрларды тіркеу жөніндегі жеке іс парағы;

3.  Өмірбаян;

4.  Нотариалды расталған жоғары білім, академиялық және ғылыми дәрежесін растайтын дипломдарының көшірмесі;

5.  Ғылыми атағын растайтын аттестат көшірмесі; 

6.  Ғылыми еңбектерінің тізімі;

7.  Анкета;

8.  Соңғы жұмыс орнынан мінездеме;

9. Біліктілікті арттыру сертификаттарының көшірмесі (болған жағдайда);

10. Жеке медициналық кітапша (№086 медициналық анықтама), флюорожазба.

11.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Академиялық саясаты бойынша тест тапсырғаны туралы анықтама (www.kaznu.kz).

Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар: 

1) Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы мен қызметкерінің корпоративтік мәдениет Кодексін білуі және сақтауы;

2) Ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағының болуы;

3) Ғылыми білім беру ұйымында жұмыс тәжірибесінің болуы;

4) Оқу-әдістемелік еңбектері (ҚР БҒМ РОӘК ұсынысымен, отандық және шетелдік басылымдарда жарияланған еңбектердің болуы);

5) Ғылыми зерттеулерге және/немесе халықаралық жобалардың белсенді қатысушысы болуы шарт;

6) Шет тілін білу қажет (әсіресе тілдік және халықаралық бағытта маман даярлайтын кафедралардың бос орындарына үміткерлер үшін шет тілін білу міндетті);

7) ҚР Р БҒМ ұсынған ғылыми басылымдарда, Thomson Reuters и Scopus ақпараттық базасына кіретін халықаралық ғылыми журналдарда жарық көрген ғылыми еңбектерінің болуы;

8) Бос орындарға бекітілген пәндер және үміткерлердің ғылыми зерттеу бағыттары сайттың басты бетінде «жылдам сілтемелер» бөлігінде ұсынылған тізімге сәйкес келуі тиіс: www.kaznu.kz , «Жылдам сілтемелер» /Профессор-оқытушылар құрамының байқауы»   

Құжаттар келесі мекен-жайда қабылданады:

Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, ҚазҰУ, ректорат

(№703, 704 бөлмелер);

9.00-дан 18.00-ге дейін.

(Кадр және мұрағат істері басқармасы)

Анықтама телефондары:

8 (727) 377 35 35, 377 33 30 (ішкі 11-71, 11-73),

факс – 377 33 44.