Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: Масаншы көшесі 39/47, OК 4, 404-бөлме

Кафедраның телефоны: 8(727) 292-57-17 (2120)


       

 

Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының меңгерушісі,
саясаттану ғылымдарының докторы, профессор

Насимова Гүлнәр Өрленбайқызы 

8 (727) 292-60-22 (2197)

e-mail:Gulnar.Nasimova@kaznu.kz 


           

       

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,

  Аға оқытушы

Басыгариева Жұлдыз Аманқұлқызы

8 (727) 292-60-22 (1756)

 

  

           

       

Кафедра меңгерушінің ғылыми-инновациялық және халықаралық
қызметтестік жұмыс бойынша орынбасары

аға оқытушы

Абжаппарова Айгүл Абдумуталіпқызы

8 (727) 292-60-22 (1756)

 


Дайындау бағытының тізімі 

Мамандық шифр

Мамандық

Білім алу мерзімі

Біліктілік

Бакалавриат

Саясаттану

4

Әлеуметтік білімдер бакалавры

5B050200

Магистратура

Саясаттану

2

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

6M050200

Докторантура

Саясаттану

 

Конфликтология

3

 

2

Саясаттану саласындағы PhD докторы

 

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

6D050200

Магистратура

6M052200

“2017-2018 оқу жылына арналған пәндер тізімі”

№ п\п

Пән атауы

Пәннің түрі (негізгі немесе элективті)

Саясат теориясы

Негізгі

Саяси ілімдер тарихы

Негізгі

Кратология

Негізгі

Этносаясат

Негізгі

Халықаралық қатынастар теориясы

Негізгі

Саяси мәдениет және әлемдік идеологиялар

Элективті

Салыстырмалы саясаттану

Негізгі

Ұлттық қауіпсіздік

Негізгі

Саяси имиджеология және PR

Элективті

Әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі

Элективті

Геосаясат

Элективті

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар

Элективті

Теориялық және қолданбалы саясаттану

Негізгі

Саяси жүйелер мен режимдер

Негізгі

Мемелекеттік әкімшілік басқару жүйелері

Негізгі

Әлеуметтік-саяси пәндерді оқыту әдістемесі

Негізгі

Жаһандануға кіріспе

Элективті

Саяси конфликтология

Элективті

Қолданбалы саясаттану

Элективті

Саяси консалтинг

Негізгі

Саяси технологиялар

Негізгі

Дипломатия және дипломатиялық қызмет негіздері

Негізгі

Саяси партиялар және партиялық жүйелер

Негізгі

Қазақстан Республикасы ішкі және сыртқы саясаты

Негізгі

ҚР дипломатиясы және дипломатиялық қызметі

Негізгі

Әлемдік саяси процесс

Негізгі

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздігі

Негізгі

Халықаралық келіссөздер жүргізу технологиялары

Элективті

Демократия теориясы және практикасы

Элективті

Мемлекет және ЖӨБЖ

Элективті

Саяси коммуникациялар

Негізгі

Саяси модернизация

Негізгі

Саяси ғылымды зерттеу әдістемелері

Негізгі

Қазақстанның саяси ойы

Негізгі

Саяси менеджмент

Негізгі

Саяси лексика ағылшын тілінде

Элективті

Ағылшын тіліндегі саясаттану

Элективті

Саяси имиджеология және саяси PR

Негізгі

Саяси басылымдар ағылшын тілінде

Элективті

Халықаралық саяси терроризм

Негізгі

Мемлекеттік хаттама мен халықаралық келісімдер

Элективті

Халықаралық және аймақты қауіпсіздік жүйесіндегі Қазақстан

Элективті