2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттерінің өмір салты факторларын зерттеу және өмір сапасы көрсеткіштерімен танысу бастамалық зерттеулер

06.11.2018

Көрулер: 553

Осы жобаны іске асыру барысында келесі жұмыстар жарияланды:

1. Мақала «Predictors of physical activity in Kazakhstan university students». ҚазҰУ хабаршысы «Серия психология исоциология» № 1 (64), 2018 жыл. Мақала индекс хирша 3-тен астам шетелдік автормен бірге ағылшын тілінде жарияланды.

2. Мақала. Халықаралық рецензияланған журналда «Journal of the International Society of Sports Nutrition». Prevalence of supplement use in recreationally active Kazakhstan university students». SJR-0.574, IF-2.06.