Экономика жәнe бизнес жоғары мектебі


  2010 жылдың қыркүйегінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесінің шешімімен экономика және бизнес факультеті "Экономика және бизнес жоғары мектебі" деп атауын өзгертті.

Экономика және бизнес жоғары мектебінің деканы э.ғ.к., доцент Б.Ж. Ермекбаева болып табылады. Орынбасарлары: оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөнінде - э.ғ.к., доцент Л.А. Бимендиева, ғылыми-зерттеу жұмысы және халықаралық байланыстар жөнінде – доцент м.а. Ж.Б. Казбекова (2013 ж. қарашасынан бүгінгі уақытқа дейін).

ЭжБЖМ әдістемелік бюросының төрағасы-э.ғ.к., доцент Г.Р. Даулиева. Экономика және бизнес жоғары мектебі 4 кафедрадан тұрады:

-«Экономика» - меңгерушісі-э.ғ.к., доцент Г.А.Садыханова;

-«Менеджмент және маркетинг»-меңгерушісі – э.ғ.д., профессор К.С. Мухтарова;

-«Қаржы» - меңгерушісі-э.ғ.к., доцент М.Ж. Арзаева;

- «Есеп және аудит»-э.ғ.к., доцент А.М. Байдильдина.

2011 жылдың қаңтарынан бастап Экономика және бизнес жоғары мектебінде университет ректорының Бұйрығымен құрылған "Экономикалық зерттеулер орталығы" жұмыс істейді. ЭЗО-ның директоры – э.ғ.д., профессор Р.К. Сагиева. ЭЗО негізінде ЭжБЖМ-нің ғылыми-әдістемелік кеңесі жұмыс істейді, онда PhD докторанттарының жұмысы тұрақты талқыланады. Кеңес құрамына ЭжБЖМ-нің профессорлары кіреді. Экономика және бизнес жоғары мектебінде оқу-баспа зертханасы, үш кафедрада (есеп және аудит, қаржы, менеджмент және маркетинг) компьютерлермен жабдықталған зертханалары, 8 компьютерлік сынып және Интранет-зал, электронды биржа жұмыс істейді. Электронды биржалық сауда оқу орталығы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың зерттеу университетіне айналу стратегиясына сәйкес құрылған. Қызмет ету мақсаты – студенттерді, магистранттарды және барлық ниет білдірушілерді биржалық сауда негіздерін оқытуға бағытталған тұрақты қызмет ететін оқу-тренингтік орталықты дамыту, сондай-ақ оларда тиімді электрондық трейдинг біліктіліктерін дамыту.