Кафедралар

Жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы, меңгерушісі - Уралбеков Болат Мұратұлы,

Телефон: 221-15-14

Bolat.Uralbekov@kaznu.kz

Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасы, меңгерушісі - Тасибеков Хайдар Сулейманұлы,

Телефон: 221-15-06

Khaidar.Tasibekov@kaznu.kz

Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасы, меңгерушісі - Аубакиров Ермек Айтқазыұлы,

Телефон: 221-15-17

Ermek.Aubakirov@kaznu.kz

Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы, меңгерушісі - Мун Григорий Алексеевич,

Телефон: 221-15-23

Grigoriy.Mun@kaznu.kz

Химиялық физика және материалтану кафедрасы, меңгерушісі - Тулепов Марат Ізтілеуұлы,

Телефон: 221-15-11

Marat.Tulepov@kaznu.kz