Басшылық

Баспа ісі және дизайн кафедрасының меңгерушісі,

экономика ғылымың кандидаты, доцент

Бекболатұлы Жетпісбай

e-mail :Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz

Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі

кафедра меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы


Асембаева Бақыт Оқанқызы

e-mail: Bakit.Asembaeva@kaznu.kz



Ғылыми-инновациялық қызмет және және халықаралық байланыстар жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы


Тілепберген Ақмөлдір Мақсатқызы