Ғылыми жобалар және зерттеулер

Дінтану және мәдениеттану кафедрасының гранттық жобаларға қатысуы.

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы ғылыми-зерттеу жұмыстарын іргелі зерттеулер бағдарламасының ғылыми бағыттары бойынша жүргізеді(2015-2017), (2018-2020):

р/н

Ғылыми жобаның бағыттары

Жобаның аты

Жоба жетекшісі

Кезеңі

Байланыс 

1

 

 

Іргелі ғылыми жоба

 

 

"Қазақстан Республикасындағы миссионерлік іс-әрекеттер"

 

 

Ғылыми жетекшісі филос.ғыл.докторы., проф Курманалиева А.Д

2015-2017 

 

2925717-2125

Ainura.Kurmanalieva@kaznu.kz

 

2

 

 

Іргелі ғылыми жоба

 

 

"Дінтану: энциклопедиялық сөздік" (қазақ тілінде)

 

 

Ғылыми жетекшісі филос. ғыл.докторы., проф. Байтенова Н.Ж

2015-2017 

 

2925717-2125

Nagima.Baitenova@kaznu.kz


3

 

 

 

 

 

 

Іргелі ғылыми жоба

 

 

 

 

 

 

"Қазақстанның отыз дамыған елдің қатарына кіруінің мәдениеттанулық үлгісі: өзгермелі әлемдегі интеграция және мәдениетаралық коммуникация мәселелері"

 

 

 

 

 

Ғылыми жетекшісі филос. ғыл.докторы., проф. Масалимова А.Р.

 

 

 

 

 

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

2925717-2131

Aliya.Masalimova@kaznu.kz


 

 

 

 


4 Іргелі ғылыми жоба

Қоғамдық сананы жаңғырту үрдісіндегі рәміздік құбылыстар

Ғылыми жетекшісі филос. ғыл.докторы., проф. Масалимова А.Р. 2018-2020

2925717-2131

Aliya.Masalimova@kaznu.kz

5 Іргелі ғылыми жоба «Қазақстан-2050» стратегиясы мәнмәтінінде Қазақстандағы жаңғыру үдерістеріндегі мәдени  ескерткіштердің орны мен рөлі Ғылыми жетекшісі филос. ғыл.докторы., проф. Габитов Т.Х. 2018-2020

2925717-2125

tursungabitov@mail.ru