Мамандықтар

Мамандық шифры Мамандығы Оқыту бағыты

6M072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M073400

Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M070800

Мұнай-газ ісі

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M073900

Мұнайхимия

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M073900

Мұнайхимия

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M074000

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M074000

Наноматериалдар және нанотехнологиялар (РХДУ)

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6M011200

Химия

Білім беру

6M060600

Химия

Жаратылыстану ғылымдары