Сборник республиканской научно-методической конференции "Влияние тюркской культуры на мировую цивилизацию"

ФИО PDF
1. Алжанбаева У. pdf ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ ШЫҒЫС ЕЛДЕРІМЕН МӘДЕН
2. Авакова Р.А., Бектемирова С.  pdf Avakova Bektemirova.pdf
3.  Абелдаев Ж.  pdf ХИСАР Abeldayev.pdf
4.  Назарова А., Теменова Г.  pdf Nazarova Temenova.pdf
5.  Кыдырбаева У.   pdf Kydyrbayeva .pdf
6.  Султанбаева Н.Д.   PDF Sultanbayeva.pdf
7.  Теменова Г., Назарова А.  pdf Temenova Nazarova.pdf
8.  Тажиев Х. PDF Tazhiyev.pdf 
9.  Кызыке Л. PDF Kyzyke.pdf 
10.  Жанатаева К. pdf Zhanatayeva .pdf 
11. Канашаева Г.А. PDF Kanashayeva.pdf 
12.  Кортабаева Г. PDF Kortabayeva.pdf 
13.  Кудайбергенова А. pdf Kudaibergenova MA.pdf 
14.  Бейсенбинова Ж. pdf Beisenbinova MA student.pdf 
15.  Кошербай Ж. pdf Kosherbai.pdf 
16.  Кузенбаева А. pdf Kuzenbayeva Kortabayeva.pdf 
17.  Молдакул М. PDF Moldakul MA.pdf 
18.  Жумашева М., Авакова Р.  pdf Zhumasheva MA students.pdf 
19.   Авакова Р.А.  pdf.pdf
20.