Ректораттың байланыс телефондары

Аты-жөні
ЛауазымыТелефонE-mail
Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ректоры

+7(727)377-33-20

+7(727)221-11-20

info@kaznu.kz
Бүркітбаев Мұхамбетқали Мырзабайұлы

Бірінші проректор

+7(727)221-11-23 Mukhambetkali.Burkitbayev@kaznu.kz
Рамазанов Тілекқабыл Сабитұлы

Ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі проректор

+7(727)221-11-22

+7(727)377-31-89

Tlekkabul.Ramazanov@kaznu.kz
Хиқметов Асқар Құсыпбекұлы Оқу жұмысы жөніндегі проректор

+7(727)221-11-21

+7(727)377-32-80

Darhan.Ahmed-Zaki@kaznu.kz
Сатыбалдин Әзімхан Әбілқайырұлы

Білім және ғылым интеграциясы бойынша проректор

+7(727)272-59-10 iph@iph.kz
Жаманбалаева Шолпан Ерболқызы

Әлеуметтік даму жөніндегі проектор

+7(727)377-33-82

+7(727)221-11-25

Sholpan.Jamanbalayeva@kaznu.kz

Малаев Хакімжан Алтайұлы

Әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі проректор

+7(727)377-33-33

+7(727)221-11-24

Мехмет Арслан Коммерциализация бойынша проректор   internationl@kaznu.kz