ҚазҰУ Хабаршысы. География сериясы

Journal of Geography and Environmental Management


Ғылыми редактор
Калиаскарова Зауре Карымсаковна

Жауапты хатшы
Шокпарова Дана Канатхановна

ISSN: 1563-0234

Online ISSN: 2663-0397

Баспа

 «Қазақ университеті» баспа үйі.
journal.kaznu.kz

 

Сайт - https://bulletin-geography.kaznu.kz/
                                                          

Журнал 1992 жылы құрылып (тіркеу куәлігінің № 766, Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 25.11.99 ж. қайта тіркеу куәлігінің № 956-G ), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің тізіміне кірген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің баспасында 1999 жылдан бастап жарияланады.

2017 жылдан бастап журнал жылына 4 рет шығады және Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінде таратылады.

 

Келесі бағандар үнемі жұмыс жасайды:

  • Физикалық, экономикалық және әлеуметтік география
  • Метеорология және гидрология
  • Картография және геоинформатика
  • Геоэкология
  • Рекреациялық география және туризм

 

Мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады.